Ordens asyl : Exilen och den moderna litteraturen- Anders Olsson

271 Páginas
bookCoverFor

Resumen

En inträngande studie i exilens och landsflyktens roll för den moderna litteraturen, med perspektiv bakåt till antiken. Förhållandet mellan migration och nationallitteratur är centralt för hur det skönlitterära skrivandet utvecklas och bedöms och mycket av det intressantaste som händer i dag (och i morgon) sker i denna brytpunkt. Berörda författare är Ovidius, James Joyce, Samuel Beckett, Djuna Barnes, Witold Gombrowicz, Vladimir Nabokov, Nelly Sachs, Paul Celan, W G Sebald, Franz Kafka, m fl.

Autor/es:

Formato:

Libro electrónico

Páginas del libro electrónico:

271

Idiomas:

Sueco

Publicado:

2/8/2011

Editorial del libro electrónico:

Albert Bonniers förlag

ISBN Libro electrónico:

9789143512175