Ni inger dessa människor hopp : en berättelse om tiggarna och om några som hjälper dem- Stefan Gurt

255 Páginas
bookCoverFor

Resumen

Hur ser vi här i Sverige på senare tids explosion av romska tiggare? Vilka är de bakomliggande faktorerna? Vilka är dessa människors öden? Och vilka är idealisterna som engagerar sig i de här frågorna, för att efter förmåga försöka hjälpa dessa utsatta grupper? Vilka står upp, i stället för att rygga undan? Vad kan göras, hur bör det utföras?

Författaren Stefan Gurt har under en tid på nära håll följt aktivisterna i Föreningen HEM, i deras verksamhet för tiggarna på våra gator och utifrån intervjuer och Gurts egna etiska reflektioner på temat, ställs i denna sakliga betraktelse över solidariteten som sådan den kanske viktigaste av frågor: hur tar vi hand om varandra, egentligen?

Autor/es:
Formato:
Libro electrónico
Páginas del libro electrónico:
255
Idiomas:
Sueco
Publicado:
24/9/2015
Editorial del libro electrónico:
Wahlström & Widstrand
ISBN Libro electrónico:
9789146229759