En dold gud. Om religion, vetenskap och att söka..- Stefan Einhorn

183 Páginas
bookCoverFor

Resumen

Har en tro på Gud blivit en omöjlig paradox idag när vetenskapen löst gåtor som tidigare bara kunnat förklaras med hänvisning till det gudomliga? Eller är existensen av en dold Gud verklig och förenlig med vårt förnuft? Och hur ska vi i så fall förstå och nå fram till detta gudsbegrepp?Einhorn berättar om hur tanken på en dold och obeskrivlig Gud framträder i olika religioner och vilka egenskaper som tillskrivs denna Gud i vårt medvetandes inre. Han beskriver mötet mellan denna gudsbild och den moderna fysiken, biologin och psykologin. Kanske finns det en dold Gud som är förenlig med alla dessa olika tankesystem.

Stefan Einhorn är läkare och cancerforskare vid Karolinska Institutet.

Formato:

Libro electrónico

Páginas del libro electrónico:

183

Idiomas:

Sueco

Publicado:

16/7/2012

Editorial del libro electrónico:

Bokförlaget Forum

ISBN Libro electrónico:

9789137138763