Den romantiska texten : en essä i nio avsnitt

- Horace Engdahl

275 Páginas
bookCoverFor

Resumen

Vad är en romantisk text? Hur är den uppbyggd? Vad vill den göra? Sådana frågor söker Horace Engdahl besvara med sina nyläsningar av åtta svenska författarskap från 1700-talets slut och 1800-talets början: Oxenstierna, Kellgren, Thorild, Lidner, Atterbom, Stagnelius, Almqvist och Tegnér. Horace Engdahl är essayist, litteraturforskare, ledamot av Svenska Akademien och en av Sveriges skarpsinnigaste kritiker. Hans bok om romantiken rymmer estetiska resonemang som i hög grad griper in i dagens litterära diskussion. ''Engdahls bedövande rika bok borde kunna inspirera långt fler än litteraturvetarna till att läsa romantikerna med nya ögon.'' Nils Aage Larsson, Göteborgs-Tidningen

Formato:

Libro electrónico

Páginas del libro electrónico:

275

Idiomas:

Sueco

Publicado:

26/3/2013

Editorial del libro electrónico:

Albert Bonniers förlag

ISBN Libro electrónico:

9789100132750