Den dolda dörren- Owe Wikström

169 Páginas
bookCoverFor

Resumen

Det finns en förtegenhet kring livets mest fundamentala fråga – det faktum att det tar slut. Sanningen är bister och vi försöker oftast se åt ett annat håll. De flesta skräms av tanken på döden och har svårt att föreställa sig att de om några år inte längre ska leva. Vad händer då? Föds vi en gång till? Ska vi gå på gator av guld? Eller tar allt bara slut? Hur ska vi stå ut med att leva med denna gåta?

I Den dolda dörren visas olika vägar att möta dödens problem. Personliga resonemang kompletteras av mer övergripande texter kring föreställningar om döden i religion och filosofi. Särskilt betonas musikens och kulturens betydelse.

Den dolda dörren blir en sorts seminarium kring existentiella aspekter av döden. För den som ibland i vargtimmen vrider sig och inte lyckas undfly frågorna ges här inga svar. Men kanske ord att tänka med.
Autor/es:
Formato:
Libro electrónico
Páginas del libro electrónico:
169
Idiomas:
Sueco
Publicado:
1/3/2014
Editorial del libro electrónico:
Natur & Kultur
ISBN Libro electrónico:
9789127138506

© Natur & Kultur (Libro electrónico)