De fattiga i Lódz- Steve Sem-Sandberg

Valoración 4
23h 39min
582 Páginas
Förintelsen
bookCoverFor

Resumen

En roman om det judiska getto som nazisterna inrättade i den polska staden Lodz, och om dess av nazisterna utsedde ledare, Chaim Rumkowski, och hans svårutredda, mycket tvetydiga roll i förintelsen av de polska judarna. Särskilt hans förhållande till barnen i gettot är komplicerat. Det är en roman om livet i den avspärrade stadsdelen, om den påbjudna tyska kadaverdisciplinen, det mördande slavarbetet, svältdöden och de utsiktslösa flyktförsöken men också, paradoxalt nog, om överlevnadskonst och livsvilja, som t ex framväxten av den kollektiva, så småningom listigt subversiva Getto-Krönikan, som varit författarens viktigaste källa, och om hur transporterna till de för de bortforslade till en början okända förintelselägren vidtar tills gettot med dess ursprungligen 250 000 innevånare tömts. Med sin bok ger Steve Sem-sandberg en stark och , även internationellt sett, inte tidigare skådad inblick i Förintelsens verklighet.

Narrador/es:

Formato:

Audiolibro, Libro electrónico

Duración del Audiolibro:

23h 39min

Páginas del libro electrónico:

582

Idiomas:

Sueco

Publicado:

14/12/2009

Editorial del Audiolibro:

Bonnier Audio

ISBN Audiolibro:

9789173484305

Editorial del libro electrónico:

Albert Bonniers förlag

ISBN Libro electrónico:

9789100181437