Anne Charlotte Leffler, duchessa di Cajanello : Några biografiska meddelanden- Ellen Key

118 Páginas
bookCoverFor

Resumen

”Och allra minst godkände hon det skäl, som är afgörande, när man söker orsaken hvarför ännu ingen stor kvinlig dramaturg funnits: att kvinnan saknat den skapande intensitet, hvars högsta potens inom litteraturen är den dramatiska diktningen.”

Anne Charlotte Leffler, duchessa di Cajanello utkom 1893 och är Ellen Keys (1849–1926) biografi över sin högaktade kollega. Anne Charlotte Leffler (1849–1892) stod på sin tid i centrum för det litterära intresset i Sverige och konkurrerade under många år framgångsrikt med Strindberg om kritikens och publikens gunst. Hennes prosa och teaterstycken väckte stort uppseende genom sina efter dåtida mått djärva motivval och radikala idéinnehåll. Mot slutet av 1800-talet var hon en författarinna med europeisk ryktbarhet. Hennes skådespel uppfördes flitigt både i Sverige och utomlands, och hennes romaner och noveller översattes till ett tiotal språk.

Autor/es:
Formato:
Libro electrónico
Páginas del libro electrónico:
118
Idiomas:
Sueco
Publicado:
1/6/2015
Editorial del libro electrónico:
Albert Bonniers förlag
ISBN Libro electrónico:
9789100144128